Choď na obsah Choď na menu
 


Niekedy je kopa textu málo na vysvetlenie, možno bude stačiť toto video: 

  Skauting                                                                                                      Skauting je dobrovoľné, nepolitické, neziskové hnutie vychovávajúce mladých ľudí, prístupné všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva v súlade s cieľom, princípmi a metódami stanovenými zakladateľom hnutia lordom Róbertom Baden-Powellom a tými, ktorí ho nasledujú.

Členmi skautingu boli aj: väčšina amerických prezidentov minulého storočia, prvý americký kozmonaut John H. Glenn, prvý muž na mesiaci Neil Alden Armstrong, kozmonaut slovenského pôvodu Eugen Cernat, prezident ČSFR a ČR Václav Havel, speváci George Michael, Paul McCartney, herci Steven Spielberg, Harrison Ford, Július Satinský, básnik Jiří Wolker.

 

Skauting je najmä výchovným systémom pre každé dieťa a každého člena zboru. Dieťa v skautingu chodí každý týždeň na spoločné stretnutie svojej skupinky, na tzn. družinovku, kde sa hravou formou pod dozorom skúsených vedúcich učí nové, nepoznané a kde sa jeho duša a myseľ okresávajú pod výchovným pôsobením aktivít,  ktoré vykonáva. Tieto stretnutia sa konajú v klubovni, ktorá je druhým domovom každého skauta a ktorá sa stáva komunitným centrom v ktorom sa dá čas tráviť oveľa zmysluplnejšie. Popri týchto pravidelných stretnutiach sa raz za mesiac/dva konajú oddielovky, väčšinou v prírode. Vyvrcholením celoročného skautského výchovného programu je  letný tábor, spravidla v prírode a spravidla v stanoch, ktorý býva najmä pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Okrem týchto aktivít je skauting aj o mnohom inom a je výborným prostriedkom ako efektívne pôsobiť na dieťa a vychovávať z neho plnohodnotného člena spoločnosti.

 

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie organizácie na Slovensku, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

 

Skauting ako hra - pravidlá                                                                                Ako každá hra aj skauting má svoje pravidlá. Nie je to ako v iných hrách, na ktoré sme zvyknutí z detstva. Skauting je vlastne životný štýl a jeho pravidlá sú dané 10. bodmi skautského zákona a denným príkazom. Každý skaut vo svojom sľube sľuboval, že sa vynasnaží ako najlepšie vie tento zákon dodržiavať. Ono to možno teraz vyzerá ako keby to bolo niečo dosť nasilu a tak, ale pointa je v tom, že každý z nás aspoň v kútiku duše túži po lepšom svete, kde by sa žilo podľa starých pravidiel rytierskeho života. A tým viac po tom túži srdce chlapca (ak niekto tvrdí opak, tak si to len nechce priznať). A práve toto je skauting schopný dať každému chlapcovi alebo dievčaťu, ukázať, že aj takto sa ešte dá žiť ...

 

Skautský zákon:

 

 

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselý a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

 

 

Heslo:

Buď Pripravený!

 

Denný príkaz:

Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok.

 

 

Skautský sľub:

      

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
     1. plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
     2. pomáhať v každom čase svojim blížnym
     3. dodržiavať skautský zákon


Vekové kategórie v Skautingu:                                                                             

vek

chlapci

dievčatá

6-11

vĺčatá

vĺčatá, včielky

11-16

skauti

skautky

16-...

roveri

roverky

...-153

oldskauti

oldskautky

 

Vĺčatá a včielky
Sú najmladšou vekovou kategóriou v skautingu. Sú rozdelený do malých zhruba päť až šesť členných družín. Dve až tri družiny tvoria samostatný oddiel nazývaný svorka vĺčat alebo roj včielok. Družinu vedie starší skaut a jeho pomocníkom je staršie vĺča, ktoré sa neskôr stáva radcom družiny. Program je založený na množstve hier, často s rozprávkovým motívom. Pomocou hier sa vĺčatá a včielky učia spoznávať svet, prírodu, základné morálne pravidlá, ceniť si ľudskú prácu atď.

Skauti a skautky
Najpočetnejšia veková kategória v skautingu.Skauti a skautky sú organizovaní v 8 až 10 členných družinách, ktoré si sami spravujú. Veľkú časť programu je realizovaná v prírode. Medzi hlavnú programovú náplň patrí výukové aktivity, športové aktivity. Skautské družiny sa pravidelne každý týždeň stretávajú na družinovkách. Vyvrcholením celoročnej aktivity je letný tábor, ktorý zväčša trvá tri týždne.

Roveri a roverky
Medzi hlavné roverské aktivity patria náročné horské prechody, dlhšie putovanie krajinou, zahraničné expedície, extrémne športy a mnoho ďaľších zaujímavých aktivít. Počas roka roveri pomáhajú svojmu skautskému oddielu s prípravou náročnejších podujatí pre skautov, podieľajú sa na ekologických brigádach.

 

Členenie skautingu:

Základným prvkom v skautingu je družina skladajúca sa zo 4-10 členov, ktorých vedie radca. Družina má pravidelne raz do týždňa schôdzky nazývané družinovky. Viac družín (zvyčajne 2 až 4) tvorí oddiel. Oddiel organizuje výlety a letné tábory. Celý oddiel sa stretáva raz za dva týždne, alebo raz za mesiac na oddielovkách. Oddiel organizuje výlety, letný tábor. Viac oddielov tvorí zbor. Zbor má za úlohu zabezpečiť dostatočné materiálne a technické vybavenie pre jednotlivé oddiely zboru a zároveň organizuje niektoré náročnejšie podujatia, ako sú expedície do zahraničia, akcie pre verejnosť, atď. Na čele zboru je zborový vodca a zborová rada.

 

 

 

(c) časť textov prebratá z www.13zbor.sk